Continuitatea procesului de productie a sulfatului de aluminiu este asigurata atat de echipamentele din dotarea societatii, in marea lor majoritate noi, si experienta si calificarea personalului, cat si de existenta unor parteneriate stabile cu furnizorii de materii prime.
     Contractele cu partenerii din tara si strainatate asigura toate materiile prime necesare procesului de productie atat cantitativ cat si calitativ.

F U R N I Z O R I  D E  M A T E R I I  P R I M E

ACID SULFURIC ALUMINA HIDRATATA APA POTABILA
Lead and Zinc PLC Kardjali, Bulgaria

SC CHIMEXIM SA
SC ALUM SA

MAL Ungaria
COMPANIA DE APA OLT S.A.

     Pentru toate materiile prime folosite in procesul de productie a sulfatului de aluminiu detinem certificate de calitate.
Descriere produs
Proces tehnologic
Calitate
Furnizori
Utilizari
Clienti
Transport
          
I N F O R M A T I I


                                                 HOME | DESPRE NOI | NOUTATI | CONTACT       
                                                                                                                                      [english]
R e a l i z a t  d e : :. I R D A  S y s t e m s .: